பிளாக்கரில் சர்ச் இன்ஜினை (Search Engine) உருவாக்க

இந்த பதிவில் உங்கள்  பிளாக்கரில் சர்ச் இன்ஜினை எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பதைப் பற்றிப் பார்ப்போம் .


இந்த சர்ச் இஞ்சின் உங்கள் பிளாக்கில் பதிவிடப்படும் பதிவுகளை மட்டும் தேட உதவுகிறது. இதனால் உங்கள் தளத்திற்கு வரும் வாசகர் உங்கள் தளத்திலேயே அவருக்கு தேவையான பதிவு இருக்கிறதா?இல்லையா?என்று அறிந்து கொள்ள உதவுகிறது.

இப்பொழுது அதை எப்படி உருவாக்குவது  என்பது பற்றி பார்ப்போம்..

உங்களுடைய பிளாக்கர் கணக்கில் உள்ளே நுழைந்து  Dashboard --> Layout --> Page Elements தேர்வு செய்யவும் .பின்பு கீழே உள்ள கோடிங்கை காப்பி செய்து அதில் பேஸ்ட் செய்யவும்.

<form action="http://yourblogname.blogspot.com/search" method="get"> 

<input class="textinput" name="q" size="30" type="text"/> 

<input value="search" class="buttonsubmit" name="submit" type="submit"/>

</form> 


இதில் http://yourblogname.blogspot.com என்பதற்குப்  பதிலாக உங்களுடைய தள முகவரியை அளிக்கவும்.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails