வரலாற்றில் இன்று ( June 12)

  •  சர்வதேச குழந்தை தொழிலாளர் ஒழிப்பு தினம்
  •  ரஷ்யாவின் ரஷ்ய தினம்(1990)
  •  பிலிப்பைன்ஸ் விடுதலை நாள்
  •  கூகுள் எர்த், லினக்ஸ் பதிப்பு வெளியிடப்பட்டது(2006)
  •  அமெரிக்காவின் 41வது அதிபர் ஜார்ஜ் டபிள்யூ புஷ் பிறந்த தினம்(1924)

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails