எக்ஸெல் டிப்ஸ்

கம்ப்யூட்டர்களில் பயன்படுத்தும் தொகுப்புகளில், கீபோர்டில் உள்ள சில கீகளை இணைத்துப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், பல சுருக்கு வழிகளை நாம் மேற்கொள்கிறோம். இங்கு மவுஸ் மூலம் எக்ஸெல் ஒர்க்ஷீட்டில் எப்படி சில சுருக்கு வழிகளை மேற்கொள்வதென்று பார்க்கலாம்.

செல் ஒன்றின் பார்டர்களில் கிளிக் செய்வதன் மூலம் பல்வேறு சுருக்கு வழிகளை மேற்கொள்ளலாம். செல் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுத் தவுடன், எக்ஸெல் அதனைச் சுற்றி பட்டை கோடு ஒன்றை உருவாக்குகிறது. இந்த செல்லின் பார்டர் ஒன்றில் டபுள் கிளிக் செய்தால், எக்ஸெல் செல் தேர்வினை, அந்த பார்டருக்கேற்ற வகையில் நகர்த்துகிறது. இது சற்று குழப்பமாகத் தோன்றலாம். இங்கு தெளிவாகப் பார்க்கலாம்.

1. ஒர்க்ஷீட்டின் நடுவே டேட்டா டேபிளில் செல் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

2. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட செல்லின் கீழாக உள்ள பார்டரில் டபுள் கிளிக் செய்திடவும். (இங்கு கர்சரைக் கொண்டு சென்றவுடன் பில் ஹேண்டில் எனப்படும் ஸ்வஸ்திக் அடையாள கர்சர் தோன்றும். அதில் கிளிக் செய்யக் கூடாது. சரியாக பார்டரில் மட்டுமே கிளிக் செய்திட வேண்டும்.

இப்போது ஒன்றை நீங்கள் கவனிக்கலாம். எக்ஸெல் அந்த நெட்டுவரிசையில் டேட்டா உள்ள இறுதிச் செல்லைத் தேர்ந்தெடுத்து நிற்பதைப் பார்க்கலாம். இப்படியே மேலே உள்ள பார்டர் கோட்டில் டபுள் கிளிக் செய்தால், மேலே டேட்டா உள்ள செல்லும், வலது மற்றும் இடது புறம் கிளிக் செய்தால், அந்த அந்த பக்கம் உள்ள செல்லும் இருப்பதனைப் பார்க்கலாம்.

இதனைப் பார்த்தவுடன் இது என்ன புதிது? கண்ட்ரோல் கீ அழுத்தி ஏதேனும் ஒரு அம்புக் குறி கீயை கீ போர்டில் அழுத்தினால் ஏற்படும் மாற்றம் தானே இது என எண்ணலாம். அப்படி முழுமையாக இது ஒத்துப் போவது அல்ல.

நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் செல், ஏற்கனவே டேட்டா உள்ள டேபிளில் இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த இரண்டு வழிகளும் ஒரே மாதிரியான விளைவை ஏற்படுத்தும். ஆனால் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் செல் டேட்டா டேபிளுக்கு வெளியே இருப்பின், இரண்டிற்குமான விளைவுகள் வெவ்வேறானவையாக இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டாக, டேட்டா டேபிளுக்கு வெளியே, பயன்படுத்தாத ஒரு செல்லினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். டேட்டா டேபிளின் முனையில் டேட்டா உள்ள செல்லுக்கும், நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் செல்லுக்கும் இடையே காலியாகப் பல செல்கள் இருக்க வேண்டும். நீங்கள் இடது அம்புக் குறியினை கண்ட்ரோல் கீயுடன் சேர்த்து அழுத்தினால், எக்ஸெல் இடது பக்கம் அந்த படுக்கை வரிசையில் உள்ள டேட்டா உள்ள அடுத்த செல்லினைத் தேர்ந்தெடுக்கும்.

அதாவது டேட்டா டேபிளில் அந்த படுக்கை வரிசையில் வலது பக்கம் உள்ள கடைசி செல்லினைத் தேர்ந்தெடுக்கும்.

ஆனால் இடது பார்டர் கோட்டில் மவுஸால் டபுள் கிளிக் செய்தால், டேட்டா உள்ள முதல் செல் தேர்ந்தெடுக்கப்படமாட்டாது. அதற்குப் பதிலாக, எக்ஸெல் டேட்டா உள்ள முதல் செல்லுக்கு அடுத்தபடியாக வலது பக்கம் உள்ள செல்லினைத் தேர்ந்தெடுக்கிறது. அதாவது, டேட்டா டேபிளில் அதே படுக்கை வரிசையில், வலது முனைக்கு முன்னால் உள்ள காலியான செல்லினைத் தேர்ந்தெடுக்கிறது.

இந்த வழிமுறை தொடக்கத்தில் கொஞ்சம் புரியாதது போலத் தோன்றும். சிலமுறை பழகிவிட்டால், இதுவே மிக எளிதான வழியாகத் தோன்றும். ஏனென்றால், கம்ப்யூட்டரைப் பொறுத்தவரை பழகப் பழகப் பயன்கள் அதிகம் தான்.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails